# لبخند
به من میگن شاد باش                                 خوب دیگه، چه جوری باید شاد بود؟!! مگه نیشِ آدم، از بنا گوشش بیشتر باز می ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 0 بازدید