# عشق
چشم بستم ... بر همه ی آنچه به تصویر کشیدی بر هر چه خواستم و نخواستی هنوز نغمه هایت , ذهنم را می کاود و من مبهوت سردی خاکم پس لب ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 9 بازدید