من سکوتم را به تو هديه می دهم

تو ای تنها ترين کسی که می شناسم

اگر مجبور نبودم

حاتم بخشی نمی کردم!!!!!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید