صنم با باد می گفت از حدیث روشنائیها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                ولی  امروز تاریکی به جا مانده در دلها

 

/ 0 نظر / 7 بازدید