خلوت خزونی

هر چه که از دل برآید

چشم بستم ... بر همه ی آنچه به تصویر کشیدی بر هر چه خواستم و نخواستی هنوز نغمه هایت , ذهنم را می کاود و من مبهوت سردی خاکم پس لب ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 9 بازدید
آذر 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
آذر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
5 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
2 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
9 پست
آذر 84
10 پست
شهریور 84
1 پست
خرداد 84
6 پست
اسفند 83
7 پست
تنهایی
4 پست
عشق
8 پست
زندگی
5 پست
بازی
2 پست
لبخند
2 پست
خدا
3 پست
نامرئی
1 پست
معجـزه
1 پست
ترس
1 پست
تنفر
1 پست