خلوت خزونی

هر چه که از دل برآید

دایره

همچنان ایستاده ام

در مرکز دایره ای به شعاع زندگی ام

محاط شده در میان خطوطی بینهایت

از مردمی که هرگز راستیها و صداقتشان به هم نمی رسند

در نقش محوری سرگردان به مرکزیت خودم

گرفتار آمده در چنگ دایره ای که رهایش کرده ام

و بی آنکه بخواهم

بی وقفه می چرخم  و می چرخم ...

 

   + فهیمه ; ۸:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱٩
    پيام هاي ديگران ()