خلوت خزونی

هر چه که از دل برآید

 

خدایا صدایت می زنم

با تمام وجود ، هر روز ،‌ هر شب

و هر بار ناتوان تر از قبل

خدایا ، با توام

               حواست کجاست؟

بگو چطور فریاد کنم که ببینی ام؟

بگو چطور سخن بگویم که بشنوی ام؟

به کدام راه به سوی تو قدم بردارم؟

نگاهم کن

       به کدام گناه از من رو گردانی؟

خدایا ،‌ با توام ............. حواست کجاست؟

این روزها یه چیز تازه یاد گرفتم:

                    اینکه اگر به کسی نگی به یادتم، حالت رو نمی پرسه

بعد از یک هفته هنوز توی تب می سوزم و بدتر از همه اینکه از زندگی و درسم افتادم

.......... بازم خیلی آشفته ام
                

   + فهیمه ; ۳:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٢/٢٩
    پيام هاي ديگران ()