خلوت خزونی

هر چه که از دل برآید

در امتداد گذر روزها و کسب تجربه های زیبا

 

هر آنچه هست زیبایی ها و شیرینی ها , تنها زمانی چشم نواز هستند که در میان ادبیات غنی آفرینش رجز خوانی کنند.

و چه بسا سپید زمانی پاکی اش را فخر فروشی می کند که شانه به شانه ی سیاهی بایستد.

 

 

   + فهیمه ; ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
    پيام هاي ديگران ()